Truckutbildning

Truckutbildning

(enl. TLP10 Truckläroplanen)
Nikors truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, B, C och D. Genomförd och godkänd utbildning ger föraren ett utbildningsbevis. Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.
För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Klass A

Hemstudier + Teori och praktik 1 dag
A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck(stående eller sittande), låglyftare (med eller utan åkplatta)

Klass B

Hemstudier + Teori och praktik 1 dag
B-utbildningen omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar A-utbildningen samt dessutom godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå, fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat.

Klass C

C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D

D-utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett truckkort.

Kurslängd

Utbildningens längd avgörs beroende av trucktyp och vilka förkunskaper som deltagaren innehar.

TLP10 utbildningen ger truckföraren goda kunskaper och goda färdigheter i:

 • Truck typer, truckens konstruktion och tillsatsaggregat
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • Materialhantering & Emballage
 • Godshantering med truck
 • Ergonomiskt arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Trafik, risker och säkerhetsbestämmelser
 • Arbetsmiljö och lagar
 • Farligt gods.
  ​​​​​​​

Egen utbildning

Utbildningar anordnas över hela landet. Du kan också anordna en egen kurs och hyra in en av våra kursledare. Det du behöver är kurslokal med projektor/overhead eller stort blädderblock. Kontakta oss för prisuppgift.

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR