Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Begreppet arbetsmiljö

Lag, förordning och föreskrifter, hur hänger det ihop i ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)?

Samverkan

Arbetsmiljön är allas ansvar – övervaka, utreda och åtgärda. Vem förväntas göra VAD och HUR?

Rollerna

Chef, medarbetare och skyddsombud. Vad är det som skiljer rollerna åt i vardagens arbetsmiljö?

Riskkälla

Valet bör alltid vara att ligga steget före för att eliminera riskerna. Hur bra är vi på att hitta riskkällan?

Risker

En del risker kommer alltid att finnas kvar beroende på vilken verksamheten är. Det behövs kunskap för att se konsekvenserna av riskerna och skapa verksamma rutiner.

Tillbud och olyckor

Ibland händer det som inte får hända. Har ni praktiska rutiner för att både snabbt kunna agera och se till att det inte händer igen.

Genomförande

Utbildningen är på två dagar där alla ovanstående frågor behandlas. Deltagarna jobbar i vårt digitala verktyg och med det egna företagets miljöfrågor. Efter utbildningsdagarna har deltagarna fått alla nödvändiga kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och ett fungerade verktyg som man direkt kan implementera i det egna företaget.

 

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR