Ställagebesiktning

Ställagebesiktning

Det är arbetsgivarens ansvar att ha rutiner enligt AFS 2006:4 att undersökning och riskbedömning göras av pallställ och andra ställage för att på så sätt säkerställa att de användas med betryggande säkerhet. Vi utför besiktningar av pallställ enligt SS-EN 15635:2008, besiktningens huvudsyfte är att i största möjliga mån se till att säkerheten mot raseller annan fara för personalen säkerställs. Besiktning utförs som okulärbesiktning från golvnivå anseende deformationer på bland annat på stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar och stag samt övriga komponenter. Besiktningsmannen upprättar ett protokoll över besiktningsområdet och protokollet översändes till uppdragsgivaren i vilket ger råd och pekar på områden i miljön som måste repareras omgående eller bör hållas under uppsikt Riskerna graderas enligt ett enkelt trafikljussystem, rött, gult grönt enligt SS-EN 15635:2008. Enligt Svensk Standard måste ställage kontrolleras minst var 12:e månad. Säkerhet på lager inkluderar flera olika regelverk från Arbetsmiljöverket.

Hänvisningar:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete,

AFS1981:15 Skydd mot ras, samt AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning som trädde i kraft

1 juli 2007 och som ersätter AFS 1998:4.

Kvalitet och Besiktningsansvarig

Pasi Törmänen
Mobil: 0720-69 65 66
pasi.tormanen@nikor.se

Detta gäller:
BokningFörfråganBesiktning

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR