Särskild ställningsutbildning

Särskild ställningsutbildning

Bakgrund

Från 1 juli 2006 är det krav på utbildning för dem som ändrar, monterar eller demonterar byggnadsställningar. Särskild utbildning är en 80 timmars utbildning, 48 timmar lärarledd- och 32 tim hemstudier. Kursen är uppdelad på till två kurstillfällen, 2+4 dagar med ca 3-4 veckors mellanrum. Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

Ställningstyper

Innehåll

  • Systemställningar
  • Rör och koppling
  • Ramställningar
  • Rullställningar
  • Arbetsplattformar
  • Tillträdesleder
  • Lastklasser

Mål

  • Ge deltagarna god kännedom om de ställningstyper som förekommer på marknaden.
  • Ge deltagaren förståelse för vilken typ av ställning som passar bäst för olika sorters arbeten.
  • Ge deltagaren kunskap om olika ställningars kapacitet (möjligheter, belastning, funktion)

Förankringar

Innehåll

Olika typer av förankringar och olika material vid infästningspunkter.

Mål

  • Känna till förekommande förankringar som finns på marknaden.
  • Förstå infästningarnas egenskaper och hållfasthet (olika väggmaterial mm).
  • Kunna göra förankrings beräkningar på inklädd och oinklädd ställning.

Arbetsmiljö/säkerhet

Innehåll

  • Risker för kroppen vid olika belastningar
  • Säkerhet

Mål

  • Lära sig lyfta rätt för att undvika förslitningsskador.
  • Planera och genomföra montering, ändring och demontering av byggnadsställningar på ett säkert sätt.

Ritningsläsning

Innehåll

  • Skalor, måttsättning, projektioner och symboler
  • Plan- och fasadritning
  • Inritning av ställning på plan- och fasadritning

Mål

  • Deltagaren ska förstå plan- och fasadritning med dess symboler, samt kunna rita in en ställning i rätt skala och göra en materialspecifikation.

AFS 2013:4 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnadsställningar

Innehåll

AFS 2013:4 Tillståndsansökan, kommun, vägverket, polisen.

Mål

  • Känna till och förstå innebörden av AFS 1990:12 och hur man söker olika myndighetstillstånd.

Vindlaster/lastberäkna

Innehåll

Beräkning egenvikt, spirlaster, konsoler och Fackverksbalkar.

Mål

  • Känna till vilka laster som påverkar en ställning.
  • Förstå skillnaden och innebörden i begreppen utbredd- och punktlast.

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR