Heta arbeten

Heta arbeten

Heta arbeten utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens kursplaner. Certifikat är giltigt i 5 år.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”. Hur riskerna för brands uppkomst minimeras samt hur konsekvenserna begränsas till följd av brand om sådan trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet att ansvara för-, bevaka samt utföra ”heta arbeten”. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför ”heta arbeten”. Med ”heta arbeten” avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt Svenska brandskyddsföreningens föreskrifter och består av både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningsinnehåll

  • Definition – Heta Arbeten
  • Brandteori – Orsakerna till brands uppkomst och förlopp
  • Organisation vid heta arbeten
  • Lagar och föreskrifter
  • Brandförebyggande åtgärder
  • Riskmiljöer
  • Släckmedel och släckteknik
  • Praktisk övning i brandsläckning

Kurslängd: Kursen omfattar en heldag.

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR