Besiktning av fallskyddsutrustning

Besiktning av fallskyddsutrustning

Fallskydd är viktig för säkerheten. Därför behövs rutiner för årlig kontroll av att fallskyddsutrustningen är oskadad och i gott skick. Enligt standarden EN 365:2004 ska fallskyddsutrustning besiktigas och dokumenteras minst var 12e månad av en kompetent person. Företag kan skicka utrustningen till oss för besiktningen och dokumentationen, alternativt så utför vi besiktningen på plats hos kunden. När vi utfört en besiktning skickar vi ett originaldokument till kunden och behåller en kopia hos Nikor. Vi hjälper kunden att besiktningen utförs inom 12 mån intervallet och kontaktar kunden i god tid innan besiktningen ska utföras!

 

Kvalitet och Besiktningsansvarig

Johan Hellström
Tel: 0921-201 318
Mobil: 0701-93 74 94
johan.hellstrom@nikor.se

Detta gäller:
BokningFörfråganBesiktning

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR