Bättre arbetsmiljö grundutbildning

Bättre arbetsmiljö, grundutbildning (BAM)

För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hur mycket och vad bestäms av företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar också upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Mål för utbildningen

  • Samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder.
  • Kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmetod

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupp med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR