Allmän ställningsutbildning

Allmän Ställningsutbildning

Bakgrund

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2006-07-01 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning.

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4 ”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

Målgrupp

Alla som arbetar med ställningar, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. För den ovane ställningsbyggaren krävs dock ytterligare praktik, då utbildningen främst inriktas på säkerhets bestämmelser.

Ur innehållet

  • Genomgång av regler för ställningar
  • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
  • Att planera för rätt ställning, underlag, förankring etc.
  • Att bygga, ändra och riva ställningar säkert
  • Personlig säkerhet

Kurslängd

16 timmar fördelat på 8 timmar hemstudier och 8 timmar lärarleddutbildning

Egen utbildning

Utbildningar anordnas över hela landet. Du kan också anordna en egen kurs och hyra in en av våra kursledare. Det du behöver är kurslokal med projektor/overhead eller stort blädderblock. Kontakta oss för prisuppgift.

Häfte Byggnadsställningar Allmän Nedladdning 2021

Intresseanmälan utbildning

KLICKA HÄR