Tilläggsutbildning om väderskydd 


Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd där Arbetsmiljöverkets krav är Tilläggsutbildning om väderskydd enligt AFS 2013:4.

Förkunskaper

Observera att för denna tilläggsutbildning krävs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund. För deltagare som genomgått särskild utbildning om ställningar genom Nikor har vi dessa uppgifter, för deltagare som genomfört utbildningen genom annan utbildningsgivare ska detta verifieras med utbildningsbevis.
Den som genomgått Nikors tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller Nikors utbildningsbevis.

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är

  • Regler för väderskydd
  • Principer för uppförande
  • Väderskyddstyper
  • Kombinationer väderskydd och ställning
  • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
  • Arbetsmiljö – Säkerhet
 
Kurslängd: 24 timmar