Särskild ställningsutbildning

Bakgrund

Från 1 juli 2006 är det krav på utbildning för dem som ändrar, monterar eller demonterar byggnadsställningar. Särskild utbildning är en 80 timmars utbildning, 48 timmar lärarledd- och 32 tim hemstudier. Kursen är uppdelad på till två kurstillfällen, 2+4 dagar med ca 3-4 veckors mellanrum. Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

Ställningstyper

Innehåll

 • Systemställningar
 • Rör och koppling
 • Ramställningar
 • Rullställningar
 • Arbetsplattformar
 • Tillträdesleder
 • Lastklasser

Mål

 • Ge deltagarna god kännedom om de ställningstyper som förekommer på marknaden.
 • Ge deltagaren förståelse för vilken typ av ställning som passar bäst för olika sorters arbeten.
 • Ge deltagaren kunskap om olika ställningars kapacitet (möjligheter, belastning, funktion)

Förankringar

Innehåll

Olika typer av förankringar och olika material vid infästningspunkter.

Mål

 • Känna till förekommande förankringar som finns på marknaden.
 • Förstå infästningarnas egenskaper och hållfasthet (olika väggmaterial mm).
 • Kunna göra förankrings beräkningar på inklädd och oinklädd ställning.

Vindlaster/lastberäkna

Innehåll

Beräkning egenvikt, spirlaster, konsoler och Fackverksbalkar.

Mål

 • Känna till vilka laster som påverkar en ställning.
 • Förstå skillnaden och innebörden i begreppen utbredd- och punktlast.

Ritningsläsning

Innehåll

 • Skalor, måttsättning, projektioner och symboler
 • Plan- och fasadritning
 • Inritning av ställning på plan- och fasadritning

Mål

 • Deltagaren ska förstå plan- och fasadritning med dess symboler, samt kunna rita in en ställning i rätt skala och göra en materialspecifikation.

Lyftanordningar

Innehåll

 • Lyftredskap
 • Stroppning och signaler till kranförare

Mål

 • Ha kännedom om lämpliga lyfthjälpmedel och kunna koppla material och ge rätt signaler till kranförare.

AFS 2013:4 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnadsställningar

Innehåll

AFS 2013:4 Tillståndsansökan, kommun, vägverket, polisen.

Mål

 • Känna till och förstå innebörden av AFS 1990:12 och hur man söker olika myndighetstillstånd.

Arbetsmiljö/säkerhet

Innehåll

 • Risker för kroppen vid olika belastningar
 • Säkerhet

Mål

 • Lära sig lyfta rätt för att undvika förslitningsskador.
 • Planera och genomföra montering, ändring och demontering av byggnadsställningar på ett säkert sätt.

Egen utbildning

Utbildningar anordnas över hela landet. Du kan också anordna en egen kurs och hyra in en av våra föreläsare. Det du behöver är kurslokal med projektor/overhead eller stort blädderblock. Kontakta oss för prisuppgift.