Kontakt

VD/Försäljningschef

Kent Alatalo
Tel: 0921-201 301
070-687 28 89
kent.alatalo@nikor.se

Utbildningssamordnare

Marianne Johansson
Tel: 0921-201 309
marianne.johansson@nikor.se

Chatarina Strand
Tel: 0921-201 305
chatarina.strand@nikor.se

Markus Gard
Tel: 070-212 46 83
markus.gard@nikor.se

André Nilsson
Tel: 0921-201 310
andre.nilsson@nikor.se

Administration

Lena Nyström
Tel: 0921-201 314
lena.nystrom@nikor.se

Utbildare

Stefan Ljung
stefan.ljung@nikor.se

Karl Krantz
Tel: 072-587 33 40
karl.krantz@nikor.se

Peter Alatalo
Tel: 070-207 33 70
peter.alatalo@nikor.se


"Vi har fått många förfrågningar om draken som symbol. Draken i den kinesiska mytologin står för förvandling och det är just detta som är vårt mål, Förvandling/Förändring.

Våra kurser ska vara upplagda och ha en sådan kvalitet att kursdeltagaren själv vill välja ett nytt beteende för att minska olycksrisken och hittills har vi fått  respons på att vi ligger i rätt riktning."
/Kent Alatalo VD